Tegnologie

In 2009 het die Beheerligaam van Diamantveld 'n strategiese besluit geneem om tegnologie in die klaskamers op te gradeer en te verseker dat elke klas, onderwyser en leerling toegang het tot die internet, 'n rekenaar en 'n data projektor. 'n Tegnologie komitee onder leiding van Pieter van Niekerk is gestig wat die moontlikhede en die praktiese implikasies van so 'n strategie moes ondersoek, asook die implimentering daarvan. Verskeie skole wat ver gevorder was op die terrein is besoek en baie navorsing is gedoen oor die wesentlikheid en potentieele voordele van so 'n projek.

Sonder die ondersteuning van die ouers en die gemeenskap sou die implementering nie moontlik gewees het nie. Ons is dankbaar vir borge soos mnr Louis en mev Cora de Kock (Wildeklawer), mnr Dries en mev Charlotte Wiese (Try Me) en mnr Adam Wilken (Itec) wat as inisieele borge ons gehelp het om die eerste Smartborde en netwerk te installeer. Die Duitse Konsulaat het later ook 'n Smartbord vir die Duitse klas bewillig. Die beheerliggaam het die ouers via 'n klein verhoging in skoolfonds gevra vir 'n verdere R 150 000 per jaar om die projek uit te rol. Aan die begin het die projek soos 'n berg voor ons gele, maar ons het geweet dit is van kardinale belang vir Diamantveld dat ons deurdruk.

Die tegnologie komitee moes vele ander faktore oorweeg in die uitrol van die projek. Eerstens moes die ou groen krytborde eers vervang of vernuwe word, klaskamers moes beveilig word, stabiele krag en internet toegang moes verseker word, 'n netwerk bediener moes gevestig word en dan moes personeel en kinders opgelei en blootgestel word aan die nuwe tegnologiese hulpmiddels in die klas. Dit was ook belangrik dat ons nie fokus verloor nie, maar jaar na jaar voortgaan met die beplanning en uitrol van die projek.

In 2013 word die laaste klaskamers met die tegnologie toegerus en kan ons met trots terugkyk op 'n uiters suksesvolle projek waar 5 klaskamers oor Smarborde beskik, al die ander klaskamers beskik oor 'n rekenaar en data projektor, die Rekenaar Tegnologie klaskamer oor 40 nuwe rekenaars beskik, die Media Sentrum toegang het tot die internet via 8 rekenaars vir navorsing en dat die Skaak Akademie ook via hierdie rekenaars nasionaal en internasionaal hul sport kan beoefen.

Klaskamer Tegnologie bied aan die leerkrag en leerling die geleentheid om toegang te kry tot die wereld se inligting en hulpmiddels. Met die afhandeling van die implementering besef ons dat Tegnologie alreeds weer so ver gevorder het dat daar herbesin moet word wat die volgende vlak van uitbreiding gaan wees en hoe ons dit gaan hanteer en finansier. Die feit dat dit soos 'n berg voor ons le gaan ons verseker nie afskrik nie, inteendeel weet ons dat met tegnologie is verandering, verbetering en vooruitgang aan die orde van die dag.

Caption comes here
Caption comes here