Oud-Skoliere

Die Oudleerlingbond is op 21 Januarie 2005 gestig en het die volgende doelwitte:

  • Om die band tussen oudleerlinge en hul alma mater te behou en te versterk.
  • Om die belange van DHS te bevorder.
  • Om die band tussen oudleerlinge onderling te behou en te versterk.

Dr. Johan Scholtz is die voorsitter van die Oudleerlingbond en alle navrae kan per adres DHS aan hom gerig word.  Die Oudleerlingbond kan ook per e-pos by oudleerlingbond@diamantveld.co.za gekontak word.  Diamanteld wil graag ‘n volledige databasis van oudleerders opbou, dus is dit belangrik dat oudleerders by die Oudleerlingbond inskakel. 

Verskeie reünie-groepe kom jaarliks tydens die reünie naweek bymekaar.  Die naweek skop die Vrydagaand met ‘n funksie in die Cerff-saal (skoolsaal) af.  Die Saterdag is daar interskole sport en Saterdagaand kuier die verskillende jaargroepe in groepsverband saam.  Die naweek word die Sondag met ‘n erediens, koffie, tee en verversings afgesluit.  Daar word gepoog om elke jaar die 10, 20, 30, 40 en 50 jaargroepe by mekaar te kry vir die reünie.

Die Oudleerlingbond is vir die naweek se program en reëlings verantwoordelik.

Reünie 2014
Kontakpersone:

 

Kontakpersoon

Telefoon

Epos

2004

Elbie Muller

Basie Heckroodt

079 885 2821

078 460 6042

elbierudansky@gmail.com

basieh@hotmail.com

1994

Elizna Erwee (Klem)

076 589 1813

deweterwee@yahoo.com

1984

Jacques & Frankie Steenkamp

082 926 0882

jacquessteenkamp@vodamail.co.za

1974

Elta Markgraaff

082 802 7400

elta@atmg.co.za

1964

Mart van Vuuren (Burger)

Schalk Burger

083 922 3234

 079 577 8268

goshen@iafrica.com

 schalk@qqs.co.za

Die 1965 kan solank vir Johan van Huyssteen kontak vir die 2015 reünie by  jvh@mbb.co.za

Lauren-Lee Chrstians - gekies vir die SA Netbal Fast 5-span wat vanjaar in Nieu- Seeland deel geneem het
Isak van der Westhuizen