Voortrekkers

VOORTREKKERS

Nasionale Jeugleier Pieter Hattingh
Presidentsverkenners V.l.n.r.: Jaco Cloete en Günter Streit