AITSA

Agtergrond

Die Aitsa het in 1975 ontstaan. Die Afrikaanse Taalmonument is op 14 Augstus 1975 in die Paarl ingewy en as deel van DHS se eie ''taalfeespublikasie'', het die matriekklas en hul ywerige Afrikaanse onderwyseres, mej. Marie Jordaan, 'n skoolkoerant aangepak. Dit was aanvanklik 'n klasprojek, maar die saadjie het in vrugbare grond geval en 34 jaar later (in 2009) word die Aitsa vir die eerste keer as die beste skoolkoerant in die land aangewys. In 2010 verwerf die Aitsa vir die tweede opeenvolgende jaar hierdie gesogte toekenning van Media 24.

Die Aitsa het in 1975 die eerste keer verskyn en is dus hierdie jaar 40 jaar oud.

Redaksie

Die redaksie bestaan uit leerders van graad 8 tot 12, met ‘n kernredaksie wat in Junie/Julie van elke jaar uit graad 11’s saamgestel word. Die redakteur en assistant-redakteur word dan uit hierdie kernredaksie verkies.

Die huidige redakteur is Revé Venter, wat by Deon du Plessis (2013/2014-termyn) oorgeneem het. Haar span kernredaksielede is: Assistent- en nuusredakteur: Marlouette Kleynhans, Bemarking: Cilliers Pietersen, Digitale media (o.a. Facebook en Twitter): Marco Pretorius, die AI (‘n kort, gefotostateerde nuusblaadjie wat so eenkeer ‘n maand net onder die leerders versprei word): Clarissa Claasen, Ander: Karla Müller, Mari Breytenbach.

Die res van die redaksie bestaan uit 27 leerders van graad 8 tot 11.

Opleiding

Die redaksie woon ten minste een keer per jaar 'n koerantkursus van Media 24 by. Die opleidingsgeleentheid is verpligtend vir kernredaksielede en ander nuwe lede. Tydens hierdie kursusse word alle aspekte van koerant-maak gedek.

Die onderwyseresse in beheer probeer deurgaans die leerders t.o.v. die skryf van berigte, artikels en resensies, die neem van foto's, taalversorging, uitleg, koerant-etiket, die stiptelike nakoming van spertye, bemarking, ens. lei.

In die koerant se eie redaksiekamer word beplan, gewerk en geskaaf aan die berigte, foto’s en grafika en uiteindelik aan die proewe.

Die Aitsa verskyn 2 tot 3 keer per jaar.

Aitsa Redaksie 2012/13
Aitsa Skoolkoerant