Betalings

Die skoolfonds vir 2013 beloop R9 000-00 per leerder per jaar en betalings kan in kontant, per elektroniese bank-oordrag of per debiet-, krediet- of SAMBA-kaart gemaak word. 'n Debietorder fasiliteit is ook beskikbaar.

Kortings van R100-00 word vir akademiese-, sport-, kultuur- en/of leierskapprestasies toegestaan. Volledige besonderhede is by die skool beskikbaar.

Losiesgelde vir die koshuis beloop R18 000-00 (R17 100-00) per jaar vir die eerste kind, R17 500-00 (R16 625-00) vir die tweede kind en R17 000-00 (R16 150-00) vir die derde kind van 'n gesin. Die bedrae tussen hakies dui op die kortingsbedrae wat van toepassing is indien die volle losiesgeld(e) voor die eerste Vrydag van Februarie betaal word. Hierdie opsie is egter streng vooruitbetaalbaar. Losies kan ook per kwartaal of per maand betaal word. Volledige besonderhede is by die skool beskikbaar.

ALLE NAVRAE IN VERBAND MET BETALINGS KAN AAN MARETTE VAN WYK EN/OF MARIA GREYLING GERIG WORD.