Betalings

Die skoolfonds vir 2016 beloop R13 000-00 per leerder per jaar en betalings kan in kontant, per elektroniese bank-oordrag of per debiet-, krediet- of SAMBA-kaart gemaak word. 'n Debietorder fasiliteit is ook beskikbaar.

Kortings van R100-00 word vir akademiese-, sport-, kultuur- en/of leierskapprestasies toegestaan. Volledige besonderhede is by die skool beskikbaar.

Losiesgelde vir die koshuis beloop R22 500-00 (R21 375-00) per jaar vir die eerste kind, R22 000-00 (R21 900-00) vir die tweede kind en R21 500-00 (R20 425-00) vir die derde kind van 'n gesin. Die bedrae tussen hakies dui op die kortingsbedrae wat van toepassing is indien die volle losiesgeld(e) voor die eerste Vrydag van Februarie betaal word. Hierdie opsie is egter streng vooruitbetaalbaar. Losies kan ook per kwartaal of per maand betaal word. Volledige besonderhede is by die skool beskikbaar.

ALLE NAVRAE IN VERBAND MET BETALINGS KAN AAN MARETTE VAN WYK EN/OF MARIA GREYLING GERIG WORD.