Betalings

Die skoolfonds vir 2018 beloop R15 500-00 per leerder per jaar en betalings kan in kontant, per elektroniese bank-oordrag of per debiet-, krediet- of SAMBA-kaart gemaak word. 'n Debietorder fasiliteit is ook beskikbaar.

Losiesgelde vir die koshuis beloop R26 000-00 (R24 700-00) per jaar vir die eerste kind, R25 500-00 (R24 225-00) vir die tweede kind en R25 000-00 (R23 750-00) vir die derde kind van 'n gesin. Die bedrae tussen hakies dui op die kortingsbedrae wat van toepassing is indien die volle losiesgeld(e) voor die eerste Vrydag van Februarie betaal word. Hierdie opsie is egter streng vooruitbetaalbaar. Losies kan ook per kwartaal of per maand betaal word. Volledige besonderhede is by die skool beskikbaar.

ALLE NAVRAE IN VERBAND MET BETALINGS KAN AAN MARETTE VAN WYK EN/OF MARIA GREYLING GERIG WORD.