Akademie

Vakkeuses

VERPLIGTE VAKKE:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal OF Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriënterings **

KEUSEVAKKE:

(Keuse van EEN uit elke groep)

 • Fisiese Wetenskappe
 • Besigheidstudies
 • Geskiedenis - as gevolg van te min belangstelling tans net as 8ste vak aangebied
 • Rekenaartoepassingstegnologie **
 • Visuele Kuns *
 • Lewenswetenskappe
 • Visuele Kuns*
 • Ekonomie
 • Toerisme **
 • Rekeningkunde
 • Duits Tweede Addisionele Taal
 • Aardrykskunde
 • Verbruikerstudie
 • Visuele Kuns *

*Leerders moet deur die Kunssentrum gekeur word om Visuele kuns te neem.
** Vakke word nie vir toelating tot graadstudie in aanmerking geneem nie.
- Inligtingstegnologie word slegs as 'n 8ste vak erken. Spreek skoolhoof in verband met Inligtingstegnologie.

Engels Eerste Taal

The English Department at Diamantveld believes that each pupil should be taught to use language as a means to communicate ideas and thoughts coherently and effectively.

This can be done as a Home Language or as a First Additional Language. Our aim is to provide pupils with the tools to:

 • Think creatively.
 • Express themselves articulately.
 • Read intelligently with insight and understanding.
 • Be aware of how the English language can assist in the making of a well-balanced, informed and perceptive individual.
 • Realise that language and literature mirror and explore human experience.
 • Know that English is the platform that will form the basis for continued learning of a superior standard.

"Language tethers us to the world; without it we spin like atoms" - Penelope Lively